ACORD PRIVIND TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.QPAS.RO

 

I. PĂRȚILE ACORDULUI

Prezentul Acord se încheie între societatea noastră - denumită în continuare QPAS - în calitate de proprietar și administrator al site-ului www.qpas.ro, și de furnizor al serviciilor oferite prin intermediul acestuia, și orice persoană - denumită în continuare "utilizator" - care accesează site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod serviciiile QPAS.

 

II. OBIECTUL ACORDULUI

II.1. Acceptarea Acordului

Condițiile în care orice persoană poate accesa site-ul www.qpas.ro sau poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia sunt stabilite prin prezentul Acord. Toate serviciile și informațiile de care beneficiați pe site-ul ww.qpas.ro vă sunt puse la dispoziție numai cu condiția acceptării integrale de către dumneavoastră a prevederilor acestui Acord. Prin accesarea paginilor care compun site-ul www.qpas.ro, vă obligați să respectați toate prevederile cuprinse în prezentul Acord.

Neacceptarea oricărei prevederi a Acordului conduce la obligația de a nu folosi nicio parte din conținutul site-ului www.qpas.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, care vă sunt oferite condiționat de acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare.

II.2. Modificarea prevederilor Acordului

QPAS îsi rezervă dreptul de a modifica unilateral conținutul prezentului Acord, fară notificare prealabilă, făcând publice noile prevederi prin actualizarea acestei pagini a site-ului www.qpas.ro. Din acest motiv, vă recomandăm vizitarea sau vizualizarea periodică a acestei pagini, pentru a vă ține la curent cu termenii și condițiile de folosire a site-ului www.qpas.ro.

 

III. CONFIDENȚIALITATEA

QPAS vă asigură confidențialitatea datelor oferite de dumneavoastră ca și utilizator, și va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea acestora.

În anumite secțiuni ale site-ului www.qpas.ro, vă vor fi solicitate date cu caracter personal, conform definiției Legii 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Refuzul utilizatorului de a furniza datele determină neînscrierea acestuia în baza de date a QPAS și, în anumite cazuri, imposibilitatea accesării anumitor secțiuni ale site-ului. Astfel, datele pe care le transmițeti cu ocazia accesării și utilizării site-lui vor fi colectate și stocate în baza de date a QPAS în următoarele cazuri:

III.1. Informații generale colectate de QPAS

a) prin aplicarea și încărcarea CV-ului la unul dintre joburile vacante postate pe site-ul www.qpas.ro;

b) prin încărcarea și trimiterea spontană a CV-uluil pe site-ul www.qpas.ro sau la orice adresă de email ce aparține QPAS;

c) prin completarea datelor dumneavoastră în formularul “cerere oferta” sau “trimite mesaj” pe site-ul www.qpas.ro;

d) prin primirea și înregistrarea pe server a anumitor date IT, precum adresa IP și “cookies” ai site-ului accesat de dumneavoastră.

III.2. Informare în privința scopului colectării datelor cu caracter personal

QPAS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale. Nu sunțeti obligat să ne furnizați datele de mai sus. Acestea ne sunt necesare în vederea facilitării accesului dumneavoastra către potențialii angajatori. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele determină neînscrierea dumneavoastră în baza de date a QPAS. Consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va considera acordat din momentul în care veți transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către QPAS, sau din momentul publicării acestora, dacă le-ați facut publice, în prealabil.

 

IV. DREPTURI SI OBLIGAȚII

IV.1. Proprietatea intelectuală

Concepția grafică și conținutul site-ului www.qpas.ro sunt proprietatea QPAS BUSINESS SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. QPAS având dreptul de a modifica, în orice moment, atât conținutul cât și concepția grafică a site-ului. Utilizatorul se obligă să nu reproducă materialele aflate pe site www.qpas.ro, fară a deține în prealabil acordul scris al reprezentanților QPAS BUSINESS SRL.

IV.2. Sistarea furnizării de servicii prin intermediul site-ului www.qpas.ro

QPAS are dreptul să închidă accesul la site-ul www.qpas.ro și să sisteze furnizarea oricăror servicii, fără a notifica și fără a motiva în vreun fel această decizie. 

IV.3. Drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

V. DISPOZIȚII FINALE

Orice litigii între cele două părți vor fi soluționate pe baza prevederilor acestui Acord și a dispozițiilor legilor în vigoare, prin înaintarea către instanțele de judecată competente. Prezentul Acord este în vigoare începând din data de 20.02.2006, ultima modificare fiind efectuată astăzi, 24.05.2018.

 

VI. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Societatea noastră, denumită în continuare QPAS, a fost în permanență preocupată de protejarea datelor cu caracter personal, a respectat în permanență legislația în vigoare referitoare acestui domeniu, și se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Întrucât de la data de 25.05.2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă aducem la cunoștință că QPAS a întreprins toate măsurile de natura tehnică și organizațională astfel încât să asigure în continuare prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

În vederea aplicării Regulamentului UE 2016/679, orice date personale comunicate în contextul colaborării dumneavoastră cu societatea QPAS pe proiectele de recrutare, evaluare, consiliere sau outplacement și altele, respectiv CV-ul dumneavoastră sau orice date personale furnizate, vor fi luate în considerare numai cu consimțământul dumneavoastră.

Precizăm faptul că nu sunțeti obligați să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Transmiterea CV-ului și a aplicațiilor spontane, pe email, telefonic, pe site-ul www.qpas.ro sau la anunțurile postate de QPAS pe alte platforme de recrutare sau rețelele de socializare, înseamnă că avem consimțământul dumneavoastră, ca societatea QPAS să utilizeze aceste date personale în scopul recrutării, consilierii profesionale, evaluării, serviciilor de outplacement și a realizării celorlalte servicii pe care QPAS le oferă.

Precizăm faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite exclusiv în scopul realizării acestor servicii de către QPAS, și că acestea sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE și a celorlalte acte normative în vigoare, ce reglementează și produc efecte în acest domeniu.

Conform prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal:

·        dreptul de a solicita access la datele personale

·        dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora

·        dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

·        dreptul de a vă opune prelucrării

·        dreptul de a solicita portabilitatea datelor

·        dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și/sau să solicitati ștergerea datelor

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în faţa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru informații suplimentare legate de protecția datelor vă rugăm să ne transmiteți e-mail la adresa datepersonale@qpas.ro, iar noi vă vom raspunde la solicitarile dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.   

Precizăm faptul că, în scopul furnizării serviciilor noastre, datele dumneavoastră personale și CV-ul dumneavoastră ce conține aceste date, pot fi vizualizate doar de clienții QPAS care doresc angajarea dumneavoastră, doar pe proiectele QPAS și doar cu acceptul dumneavoastră anticipat. Nu vom oferi / trimite datele dumneavoastră personale și CV-ul dumneavoastră niciunui client QPAS fără ca dumneavoastră să fiți anunțat și să vă dați acordul, în prealabil, pentru acest lucru. 

QPAS colectează / prelucrează / stochează numai datele necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, iar datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume, prenume, date de contact, e-mail, telefon, vârstă, funcție, studii (doar acele date pe care dumneavoastră le-ați trecut în CV).

În toate situațiile, QPAS va lua măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecție adecvat datelor transferate.

 

Perioada de stocare a datelor

QPAS păstrează datele cu caracter personal conform acordului dumneavoastră pentru realizarea obiectului de activitate pe o perioadă de 10 ani, și poate șterge aceste date, în orice moment, la solicitarea dumneavoastră.

Precizăm faptul că orice date cu caracter personal transmise societății noastre ca aplicație / CV, înseamnă automat acordul dumneavoastră pentru prelucrarea acestor date în scopul realizării obiectului nostru de activitate, și în avantajul aplicantului/ candidatului.

 

ALTE MENȚIUNI

Securitate

Am luat măsurile pe care le considerăm necesare, și ne străduim în mod continuu să păstram serverele, aplicațiile și bazele de date în format electronic, dar și fizic, securizate și neafectate de accesul și utilizarea neautorizată, utilizând măsuri fizice, administrative și tehnologice pentru a proteja informațiile pe care le păstram. Fiind în imposibilitatea de a garanta securitate 100%.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate în cazul “cookies”-urilor sau în cazul altor probleme legate de securitatea sistemului dumneavoastră de acces.

 

Revizuire

QPAS poate modifica, suplimenta sau amenda POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL atunci când este necesar, pentru a se conforma prevederilor legale incidente, postând o versiune revizuită pe site-ul nostru.

Această versiune a fost actualizată ultima oară în data de 24.05.2018, în vederea intrării în vigoare a legii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei POLITICI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru, și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dumneavoastră, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail datepersonale@qpas.ro.